VN-brochure over straling vertaald in het Nederlands

Wat is straling, wat doet straling met ons en waar komt straling vandaan? De brochure ‘Straling: Effecten en bronnen’ van het VN-Milieuprogramma UNEP geeft in eenvoudig taalgebruik antwoord op deze vragen. Op 2 november 2017 bracht UNEP deze brochure uit in elf talen, waaronder Nederlands. De ANVS droeg bij aan de Nederlandse vertaling.

De brochure biedt informatie op basis van de meest recente kennis op het gebied van stralingsniveaus en -effecten. Het doel hiervan is eenvoudig toegankelijke en begrijpelijke informatie te verstrekken aan de doorsneelezer. De brochure berust op de wetenschappelijke verslagen van het Wetenschappelijk Comité van de Verenigde Naties inzake de gevolgen van atoomstraling (UNSCEAR), die als de belangrijkste informatiebron werden gebruikt voor de samenstelling ervan.

Vertaling

De brochure is oorspronkelijk opgesteld in het Engels. De Nederlandse vertaling werd verzorgd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (België), het Studiecentrum voor Kernenergie (België), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Nederland) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Nederland). De brochure is behalve in het Nederlands ook in het Arabisch, Chinees, Frans, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Duits, Japans en Portugees vertaalt en beschikbaar via de website van UNSCEAR.