IAEA sluit OSART-missie bij kerncentrale Borssele succesvol af

Het Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) onderzocht van 6 tot 10 november 2017 in hoeverre de Kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) eerdere aanbevelingen heeft uitgevoerd. Het team is tevreden met de door EPZ behaalde resultaten en in het bijzonder over de stappen die EPZ heeft gezet op het gebied van leiderschap en veiligheidscultuur. Alle tweeëntwintig  aanbevelingen uit de reguliere missie van 2014 zijn afgerond. Van de acht suggesties is slechts één nog niet afgerond. De ANVS ziet er op toe dat dit alsnog gebeurt.

Het OSART-team bezocht in 2014 op uitnodiging van de ANVS de Kerncentrale Borssele. Tijdens deze inspectie heeft het team feiten verzameld op drie onderzoeksgebieden: operationele veiligheid, management op ondernemingsniveau en veiligheidscultuur. De bevindingen zijn afgezet tegen de veiligheidsstandaarden van de IAEA en dat leidde tot 30 verbeterpunten: 22 aanbevelingen en 8 suggesties. Eind 2016 is de operationele veiligheid beoordeeld en in november 2017 zijn management op ondernemingsniveau en de veiligheidscultuur beoordeeld. Daarnaast is opnieuw gekeken naar de verbeterpunten van de operationele veiligheid op duurzaamheid en voortgang.

Het OSART-team concludeert dat alle tweeëntwintig aanbevelingen zijn afgerond en dat er nog één suggestie deels open staat, maar dat deze naar verwachting medio 2018 kan worden afgesloten. De ANVS zal er op toezien dat deze conform plan wordt afgerond. De openstaande suggestie betreft een aantal procedures die zijn bedoeld voor ongevallen waarmee geen rekening is gehouden bij het ontwerp. Een voorbeeld hiervan zijn de procedures die van toepassing zijn op de maatregelen die na het kernongeval in Fukushima in het kader van de stresstest zijn geïmplementeerd. Deze procedures worden in 2018 herschreven naar een nieuw format volgens de huidige stand der techniek. Na het uitvoeren van een systematische validatie over de gehele herschreven set procedures kan ook deze suggestie worden afgesloten.

Het OSART-team is tevreden met de resultaten en over de stappen die EPZ heeft gezet op het gebied van leiderschap en veiligheidscultuur. Het definitieve rapport van de tweede vervolgmissie wordt over enkele maanden verwacht en dan openbaar gemaakt. Het OSART-rapport uit 2014 en het rapport van de eerste vervolgmissie uit 2016 zijn openbaar gemaakt en naar de Tweede Kamer gezonden.