ANVS gastheer internationale bijeenkomst nucleaire veiligheid

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) was van 24 tot en met 26 oktober in Den Haag gastheer van de plenaire vergadering van de West European Nuclear Regulators Association (WENRA). Dit was de eerste keer dat de ANVS het gastheerschap op zich nam. Tijdens de vergadering werden verschillende onderwerpen besproken op het gebied van Europese nucleaire veiligheid en radioactief afval.

De WENRA is het overlegorgaan van de nucleaire autoriteiten (regulators) in Europese landen met kerncentrales. Het voornaamste doel van de WENRA is om de uiteenlopende nationale veiligheidseisen van verschillende landen samen te brengen tot gemeenschappelijke richtlijnen, zogeheten Safety Reference Levels. De richtlijnen vanuit het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) worden hierbij ook beschouwd. De afstemming gebeurt voornamelijk vanuit twee werkgroepen die zich enerzijds richten op veiligheid van kerncentrales en anderzijds op radioactief afval en ontmanteling van kerncentrales. De afgestemde eisen worden vervolgens door de nationale autoriteiten in hun eigen regelgeving geïmplementeerd. Op deze manier van zelfbinding waarborgen de autoriteiten in Europa een hoog niveau van veiligheid met betrekking tot kerncentrales.

Bestuursvoorzitter van de ANVS Jan van den Heuvel: ‘De WENRA zorgt ervoor dat er in goed overleg in Europees verband afspraken worden gemaakt over wat gezien moet worden als de stand van de techniek voor veiligheid van nucleaire reactoren. Daar draagt de ANVS uiteraard aan bij. Daarnaast leren de managers van de autoriteiten elkaar persoonlijk kennen, waardoor kennisdeling nog laagdrempeliger plaatsvindt.’

Halfjaarlijkse vergadering
Tijdens de halfjaarlijkse plenaire vergaderingen bespreken de deelnemende landen, naast de voortgang en producten van de werkgroepen, ook actuele nucleaire veiligheidsthema’s of storingen, ontwikkelingen in de regelgeving, aanpassingen aan en bouw van nucleaire installaties en de resultaten van IAEA-missies. Dit met als doel continu de nucleaire veiligheid te blijven verbeteren. Daarnaast adviseert de WENRA op verzoek de ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), een adviescommissie van de Europese Commissie, over de technische aspecten van nucleaire veiligheid. Voorbeelden daarvan zijn adviezen over de specificaties voor de stresstest (2011) en de topical peer review verouderingsbeheersing (2016).

Enkele uitkomsten van de vergadering
Een aantal Europese landen zonder nucleaire installaties en landen buiten Europa met een groot aantal nucleaire installaties zoals Canada, Rusland en Japan zijn geen lid van de WENRA, maar hebben wel een rol als toehoorder. Tijdens de vergadering in Den Haag werd onder andere de toelating van Cyprus als toehoorder goedgekeurd. Afgelopen jaar werd onder leiding van de coördinator nucleair veiligheidsbeleid van de ANVS Rob Jansen een ad hoc werkgroep over geharmoniseerde eisen voor onderzoeksreactoren opgericht. Zij presenteerde tijdens de vergadering haar eerste bevindingen. Tot slot gaat de WENRA, in overleg met ENSREG, voorstellen doen voor een benchmark van de implementatie van de EU-richtlijn nucleaire veiligheid.