Kwartiermaker aangesteld om klankbordgroep eindberging radioactief afval op te zetten

De ANVS publiceerde in juni 2016 het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (verder het nationale programma). Hierin werd de vorming van een klankbordgroep aangekondigd. Per 23 juni 2017 heeft de ANVS een kwartiermaker ingesteld voor de klankbordgroep: Jan Paul van Soest.

Om goed van start te gaan, wil de ANVS de missie van de klankbordgroep scherp formuleren, en vervolgens in samenspel met de klankbordgroep zorgen dat de vier principes waarop het programma is gebaseerd, worden uitgevoerd:

  • Minimalisatie van het ontstaan van afval,
  • Veilig beheer van afval,
  • Geen onredelijke lasten op de schouders van de volgende generaties,
  • Handhaven van het principe dat de vervuiler betaalt.

De kwartiermaker gaat een verkenning uitvoeren die moet resulteren in een werkplan voor de klankbordgroep. Hij onderzoekt daarvoor argumenten, overwegingen en krachtenveld in de discussie over de eindberging van radioactief afval. Op basis van de verkenning wordt een profiel voor de samenstelling van de klankbordgroep geformuleerd.

Jan Paul van Soest is bereid gevonden deze verkenning uit te voeren. Hij is in 1982 als milieukundige afgestudeerd in Wageningen en werkt sindsdien aan vraagstukken rond energie, klimaat, natuur en biodiversiteit in relatie tot economie. Hij is partner bij De Gemeynt coƶperatie, duurzame adviseurs, denkers en entrepreneurs.

Het eindrapport van de verkenning wordt in het najaar van 2017 verwacht.