ANVS-inspecteurs lopen mee met FANC in kerncentrale Doel

Twee inspecteurs van de ANVS woonden op 22 januari 2018 in het kader van het samenwerkingsverband met het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een inspectie bij in de kerncentrale Doel. Het doel van deze inspectie was te toetsen of Electrabel, de eigenaar en uitbater van de kerncentrale, voldoende toezicht houdt op de werkzaamheden en prestaties van haar belangrijkste hoofdaannemer.

Hierbij is vooral aandacht besteed aan de kwaliteitsborging bij de voorbereiding en uitvoering van één van de verbetermaatregelen die is genomen naar aanleiding van de evaluatie van de gebeurtenissen in Fukushima, waarbij de hoofdaannemer een belangrijke rol vervult.

Bewijsmateriaal

Voorafgaand aan de inspectie voerde het FANC gesprekken op het hoofdkantoor van de hoofdaannemer en zijn er relevante documenten ingezien en opgevraagd. Tijdens de inspectie interviewden inspecteurs van het FANC projectleiders en medewerkers van zowel Electrabel als de hoofdaannemer in één van de gebouwen op de site van kerncentrale Doel. In aanvulling hierop heeft het FANC bewijsmateriaal opgevraagd bij Electrabel, zoals gespreksverslagen, overzichten van (resterende) actiepunten en interne meldingen.

Conclusie

De inspecteurs van de ANVS observeerden deze inspectie en kregen de gelegenheid om vragen te stellen. De inspectie is door de inspecteurs van het FANC zorgvuldig voorbereid en Electrabel en de hoofdaannemer konden de vragen van het FANC onderbouwd beantwoorden. De belangrijkste conclusie van het FANC is dat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan.

Kennis en praktijkervaringen

Het continu verbeteren van de deskundigheid van inspecteurs draagt bij aan de veiligheid van de nucleaire installaties. Door buitenlandse waarnemers bij inspecties uit te nodigen en als waarnemer mee te doen met inspecties van buitenlandse collega-autoriteiten, krijgen de inspecteurs zelf de kans om elkaars methodes te vergelijken en om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. Achteraf wordt de inspectie gezamenlijk geëvalueerd en worden inzichten uitgewisseld. De formele bevoegdheid van de inspecties blijft uiteraard bij het betreffende land.