Onderzoeken naar mogelijkheden berging radioactief afval gepubliceerd

Marco Brugmans, plaatsvervangend bestuursvoorzitter van de ANVS, nam op 29 januari 2018 twee rapporten in ontvangst tijdens een bijeenkomst van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Deze eindrapporten over de ondergrondse berging van radioactief afval van het OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval, kortweg OPERA, zijn gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Tijdens de bijeenkomst werden de twee eindrapporten van OPERA formeel aangeboden aan de opdrachtgevers, de ANVS en EPZ (Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland), de eigenaar van de kerncentrale Borssele. Zowel de technische als de maatschappelijke aspecten van eindberging werden daarbij gepresenteerd en besproken. Het eerste rapport, de OPERA safety case, geeft een overzicht van de natuurwetenschappelijke kennis over mogelijke eindberging in Nederland. Het tweede rapport, de notitie van de OPERA Adviesgroep, doet aanbevelingen voor het maatschappelijk proces dat moet leiden tot het uiteindelijke besluit over een eindberging voor radioactief afval. De beide rapporten van het onderzoeksprogramma vormen een basis voor vervolgonderzoek.

Voorbereiding van beleid

De ANVS bereidt voor de verantwoordelijke bewindspersoon, de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het beleid voor over radioactief afval. Dit beleid staat beschreven in het Nationale programma radioactief afval. Voor een veilige eindberging van radioactief afval is zorgvuldig onderzoek nodig. En om tot een weloverwogen keuze te komen, is naast onderzoek ook maatschappelijke participatie noodzakelijk. Veiligheid voor de huidige en toekomstige generaties én maatschappelijke participatie zijn voor de ANVS belangrijke randvoorwaarden.