Publieksconsultatie over het proces en de criteria om in het Verenigd Koninkrijk te komen tot geschikte locaties voor nieuwe kerncentrales in de periode 2026-2035

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan een consultatie van de Britse regering over het voorgestelde proces en de criteria om te komen tot de aanwijzing van mogelijk geschikte locaties voor nieuw te bouwen kerncentrales in het Verenigd Koninkrijk  in de periode 2026-2035.

Iedereen wordt uitgenodigd om uiterlijk tot en met 15 maart 2018 (23:45 uur) een reactie te geven. De reactie dient gesteld te zijn in de Engelse taal en kan schriftelijk, per mail of via de online survey rechtstreeks naar Britse overheid worden gestuurd. Voor meer informatie over de adresgegevens, de voor consultatie voorliggende documenten en de procedure zie de website van de Britse overheid.

Achtergrond

De huidige nationale beleidsverklaring (NPS) voor kerncentrales in het Verenigd Koninkrijk beschrijft acht locaties als potentieel geschikt voor nieuw te bouwen kerncentrales tot het eind van 2025.

Op dit moment overweegt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe NPS voor de ontwikkeling van kerncentrales voor de periode na 2025. De eerste stap naar een nieuwe NPS bestaat uit het vragen van reacties over het proces en de criteria voor de aanwijzing van potentieel geschikte locaties voor de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales in de periode 2026-2035. Het betreft kerncentrales met een vermogen van meer dan 1 Gigawatt per reactor. De reacties worden verwerkt in de ontwerp-NPS voor kerncentrales, die te zijner tijd ook weer voor consultatie zal worden voorgelegd.