Publieksconsultatie over ontwerpbestemmingsplan Pallas-reactor en het ontwerp planMER met passende beoordeling Pallas-reactor bij de gemeente Schagen

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan een consultatie van de gemeente Schagen over het ontwerp bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan en het ontwerp planMER met passende beoordeling.

Een ieder kan van 26 februari 2018 tot en met 9 april 2018 mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen betreffende het ontwerp bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan en het ontwerp planMER met passende beoordeling. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Schagen, postbus 8, 1740 AA Schagen. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de Afdeling Ruimte, tel. 0224-210351.

Achtergrond

In Petten, Noord-Holland wordt een nieuwe onderzoeksreactor ontwikkeld genaamd Pallas. Volgens de plannen van de initiatiefnemers moet deze onderzoeksreactor in de plaats komen van de huidige Hoge Fluxreactor (HFR) en ingezet worden voor onderzoek en voor de productie van radioactieve isotopen. Deze isotopen zijn belangrijk voor diagnostiek en behandeling van kanker.

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van de realisatie van het nieuwe reactorgebouw en het secundair koelsysteem. Het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart), een toelichting met bijlagen en een beeldkwaliteitsplan.

Het ontwerp planMer met passende beoordeling brengt de milieueffecten op de omgeving van verschillende uitvoeringsalternatieven in beeld. Relevant zijn vooral de effectrelaties met de Natura 2000-gebieden “Zwanenwater & Pettemer Duinen” en “Noordzeekustzone”.

Waar zijn de stukken in te zien?

De kennisgeving van de gemeente Schagen staat in de Staatscourant.

Het ontwerpbestemmingsplan is in de zien op de website ruimtelijke plannen en de daarbij behorende stukken zijn via de website van de gemeente Schagen.

 Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0224 210351.