ANVS benoemt Raad van Advies

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wil de mogelijkheid hebben om advies in te winnen van externe deskundigen. Daarom heeft de ANVS op 17 april een Raad van Advies benoemd. De raad heeft als taak om de ANVS gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien over aangelegenheden die verband houden met de taken van de ANVS.

De raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit binnen- en buitenland. Zij beschikken over expertise op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, toezicht en handhaving, en openbaar bestuur. De leden van de Raad van Advies zijn benoemd tot 30 juni 2022.

De raad bestaat uit de volgende leden:

  • Ir. D. Samsom (voorzitter) is benoemd vanwege zijn expertise op de gebieden openbaar bestuur en nucleaire veiligheid.
  • prof. dr. ir. P. van Gelder is benoemd vanwege zijn expertise op de gebieden veiligheid, beveiliging en governance.
  • dr. J.F. Lafortune is benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van nucleaire veiligheid.
  • dr. H. Vandenhove is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van stralingsbescherming.
  • prof. mr. dr. F. de Vries is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van toezicht.
  • A. Zielstra, MES,┬áis benoemd vanwege haar expertise op het gebied van beveiliging.