Jaarlijks gepland onderhoud kerncentrale Borssele

De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is van 9 mei tot begin juni 2018 uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode.

Naast het wisselen van splijtstofelementen (de brandstof) voert EPZ onderhoudsactiviteiten uit, zo’n 2.200 in totaal. Het gaat onder andere om de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen. Gedurende de gehele splijtstofwisselperiode zijn inspecteurs van de ANVS aanwezig. Zij houden toezicht op de nucleaire veiligheid, de beveiliging en de stralingsbescherming tijdens de werkzaamheden.