Overleg tussen ANVS en Belgische veiligheidsautoriteit FANC

Op woensdag 13 en donderdag 14 juni organiseerde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een overleg met de ANVS in het kantoor van het FANC in Brussel.

Dit overleg tussen beide nucleaire autoriteiten kaartte voornamelijk onderwerpen als communicatie en informatie-uitwisselingen, grensoverschrijdende informatieverstrekking bij vergunningen, veiligheidssituaties van kerncentrales en andere nucleaire installaties in zowel België als Nederland en de algemene afspraken tussen het FANC en de ANVS aan.  Ook een terugblik op op Nationale Nucleaire Oefening Shining Spring (16 en 18 april 2018) werd besproken, net als de IRRS missies. Tijdens dit overleg werden ook de afspraken die vorig jaar zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst verder uitgewerkt.

Communicatie en informatie-uitwisseling
Het doel van dergelijke overlegmomenten is om een stand van zaken te geven van de vele samenwerkingsacties die bestaan en die nog  worden opgezet met het oog op de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming. Het inzoomen op de communicatie en informatie-uitwisselingen resulteerde in een concreet voorstel om deze aspecten tussen Nederland en België te stroomlijnen en te verbeteren. Ook andere buurlanden als Duitsland, Luxemburg en Frankrijk worden in die verder uitgewerkte communicatievoorstellen opgenomen.

Zowel de ANVS als het FANC drukten hun tevredenheid uit na afloop van dit tweedaags overleg, dat in een coöperatieve en constructieve sfeer verliep.

FANC en ANVS

De directies van het FANC en de ANVS in Brussel op 14 juni 2018