ANVS wijzigt erkenning van NRG als dosimetriedienst in verband met nieuw dosimetrie-systeem

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft bij besluit van 20 juli 2018 de erkenning van NRG als dosimetriedienst gewijzigd. NRG heeft al een erkenning voor verscheidene dosimetrie-systemen en heeft nu een aanvraag ingediend om uitbreiding van deze erkenning voor een nieuw systeem, Direct Ion Storage (DIS) dosismeters, van het type Instadose. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen dit besluit.

Achtergrond van de erkenning

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om de blootstelling van hun werknemers aan ioniserende straling te monitoren. De mate van deze blootstelling wordt in veel gevallen gemeten met een dosismeter. Deze moeten werkgevers afnemen van een door de overheid erkende dosimetriedienst.

Persoonsdosismeter

Door het besluit van de ANVS mag NRG de DIS dosimeters van het type Instadose verstrekken voor het meten van de stralingsdosis van personen die met ioniserende straling werken. De dosismeter is geschikt voor het meten van fotonenstraling.