ANVS en ARPANSA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De plaatsvervangend bestuursvoorzitter van de ANVS Marco Brugmans en de plaatsvervangend algemeen directeur van the Australian Radiation Protection And Nuclear Safety Agency (ARPANSA) Gillian Hirth, ondertekenden op woensdag 19 september 2018 tijdens de IAEA General Conference in Wenen een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd hoe zij hun samenwerking gaan vormgeven. Het sluiten van deze overeenkomst is mede gericht om informatie over onderzoeksreactoren uit te wisselen met het oog op de bouw van de Pallas reactor.

De ANVS en de ARPANSA zien in respectievelijk Nederland en Australiƫ toe op de nucleaire veiligheid en op de bescherming van de bevolking en het milieu tegen het gevaar van ioniserende straling. Beide organisaties hechten een groot belang aan het delen van informatie met betrekking tot reglementaire vraagstukken en standaarden voor de regulering van veiligheid, beveiliging en milieueffecten van nucleaire installaties.

Samenwerken en informatie uitwisselen

In de samenwerkingsovereenkomst staat beschreven hoe de beide autoriteiten hun samenwerking gaan vormgeven en waarover ze elkaar gaan informeren. Verder maken ze in de overeenkomst afspraken over deelname aan opleidingen en trainingen en samenwerking op het gebied van onderzoek. Samenwerken is voor de ANVS als kennisintensieve organisatie zeer belangrijk. Daarom wordt nauw samengewerkt met internationale organisaties, autoriteiten in buurlanden en nationaal belanghebbenden. Op die manier wil de ANVS haar kennis met andere delen en kennis ophalen waarover de ANVS niet beschikt.

Marco Brugmans (ANVS) en Gillian Hirth (ARPANSA) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Marco Brugmans (ANVS) en Gillian Hirth (ARPANSA) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.