Erkenning NRG Individual Monitoring als dosimetrische dienst

De ANVS heeft bij besluit 2018/0258-08 van 18 september 2018 erkenning verleend aan NRG Individual Monitoring B.V. als dosimetrische dienst. Het gaat om dezelfde diensten die door het moederbedrijf, de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en Stichting ECN Nucleair, als vennoten van de v.o.f. Nuclear Research and consultancy Group (kortweg: NRG) zijn verricht. De erkenning van NRG wordt ingetrokken. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen dit besluit.

Achtergrond van de erkenning

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om de blootstelling van hun werknemers aan ioniserende straling te monitoren. De mate van deze blootstelling wordt in veel gevallen gemeten met een dosismeter. Deze moeten werkgevers afnemen van een door de overheid erkende dosimetrische dienst.

NRG heeft een bedrijf opgericht, NRG Individual Monitoring B.V., om deze vorm van dienstverlening uit te voeren. De wijziging betreft uitsluitend een juridische wijziging. NRG Individual Monitoring B.V. beoogt de activiteiten als dosimetrische dienst ongewijzigd voort te zetten.