Belgische Kamerleden brengen bezoek aan ANVS

Op vrijdag 7 december 2018 bracht een afvaardiging van de subcommissie voor Nucleaire Veiligheid van het Belgische Parlement een werkbezoek aan de ANVS. Tijdens dit bezoek heeft de ANVS de Belgische Kamerleden deelgenoot gemaakt van het nucleaire landschap in Nederland en de rol van de ANVS als toezichthouder op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Dit bezoek volgde na een bezoek van de Vaste Kamercommissie voor Nucleaire Veiligheid van de Tweede Kamer begin 2018 aan de evenknie van de ANVS, het FANC in Brussel.

Jan van den Heuvel met de Belgische Kamerleden

De Nederlandse kerncentrale in Borssele en de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange liggen dicht bij de Nederlands-Belgische grens. Dit bezoek past binnen de geïntensiveerde samenwerking tussen beide landen op het gebied van nucleaire veiligheid, waarbij informeren en leren van elkaar centraal staat.

Bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel vertelde de Kamerleden over de wettelijke taken van de ANVS als onafhankelijk toezichthouder. Er werd daarnaast specifiek ingegaan op de samenwerking met België: de wederzijdse inspecties bij de kerncentrales in samenwerking met het FANC, de communicatie over ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties en de samenwerking ten tijde van een kernongeval. Daarnaast werd mede op verzoek van de Kamerleden gesproken over cybercrime en de wijze waarop Nederland omgaat met radioactief afval in Nederland.

De Kamerleden toonden met hun vragen interesse in de Nederlandse nucleaire sector, bijvoorbeeld wat in Nederland precies wordt verstaan onder radioactief afval. Er vond een open discussie in constructieve sfeer plaats.