Extra onderhoudsstop kerncentrale Borssele

De kerncentrale Borssele van de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) is vanaf vrijdag 8 februari 2019 uit bedrijf voor een extra onderhoudsstop. De onderhoudsstop heeft te maken met preventief onderhoud naar aanleiding van een storing die is opgetreden in het reactorbeveiligingssysteem op 4 augustus 2018. Uit onderzoek naar die gebeurtenis blijkt dat er sprake was van een metaalhaartje op een printplaat in het reactorbeveiligingssysteem. EPZ vervangt tijdens de korte onderhoudsstop alle printplaten van dit type in het reactorbeveiligingssysteem preventief, om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Toezicht door ANVS

Deze onderzoeksbevindingen hebben geen invloed op de veiligheid van de kerncentrale. De ANVS is over de onderhoudsstop geïnformeerd door EPZ. Inspecteurs houden toezicht op de nucleaire veiligheid, de beveiliging en de stralingsbescherming tijdens de werkzaamheden. Na het vervangen van de printplaten wordt het reactorbeveiligingssysteem opnieuw getest door EPZ en de resultaten worden door de ANVS beoordeeld. Vervolgens kan de kerncentrale weer worden opgestart.