Grensoverschrijdende informatieverstrekking opgenomen in vergunningenbeleid

Ook burgers en overheden over de grens die in de omgeving van een kerncentrale in Nederland, België of Duitsland wonen, worden sinds kort actief door het betrokken bevoegde gezag geïnformeerd over vergunningprocedures en in de gelegenheid gesteld om in te spreken. Dit geldt voor de kerncentrales van Borssele (Nederland) en Doel (België) in een straal van 20 kilometer van de centrales en voor de kerncentrale Emsland (Duitsland) in een straal van 25 kilometer.

Deze aanpassing is opgenomen in het geactualiseerde Vergunningenbeleid ANVS 2019. Dit beleid bevat de resultaten van de eerste evaluatie/actualisatie en vormt daarmee een aanpassing van het vergunningenbeleid zoals dat op 1 augustus 2017 door de ANVS werd vastgesteld. Het beleid maakt duidelijk hoe de ANVS uitvoering geeft aan de vergunningverlening en beschrijft hoe zij op basis van de geldende wetgeving werkt.

Andere aanpassingen in het vergunningenbeleid hangen samen met de invoering van het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) per 6 februari 2018.