IAEA-missies zien veel vooruitgang in Petten

Op verzoek van de ANVS voerde het Internationaal Atoomenergieagentschap van 8 tot 11 april 2019 een vervolgmissie uit van het geïntegreerde veiligheidsonderzoek naar researchreactoren (INSARR) bij de Hoge Flux Reactor (HFR). De HFR van de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) in Petten wordt gebruikt voor de productie van medische radio-isotopen en voor onderzoek op het gebied van nucleaire brandstoffen en materialen. Het team concludeerde dat het overgrote deel van de aanbevelingen uit de oorspronkelijke missies in het geheel of bijna volledig is uitgevoerd. De vervolgmissie voor de veiligheidscultuur, die NRG als organisatie onder de loep nam, kreeg ook een positieve indruk.

Het doel van de INSARR-vervolgmissie was om de implementatie van de aanbevelingen van de oorspronkelijke missie te evalueren. Deze werd uitgevoerd van 4 tot 11 oktober 2016. De vervolgmissie werd gecombineerd met een vervolgmissie van het onafhankelijk onderzoek naar veiligheidscultuur (Independent Safety Culture Assessment, ISCA). De oorspronkelijke ISCA-missie vond plaats in 2017.

Conclusies

Het IAEA-team constateerde dat de aanbevelingen van de oorspronkelijke INSARR-missie in hoge mate geïmplementeerd zijn. Het overgrote deel van de oorspronkelijke aanbevelingen is in het geheel of bijna volledig uitgevoerd. Het team concludeerde dat deze hoge mate van implementatie van de INSARR-aanbevelingen zal bijdragen aan de verdere verbetering van de operationele veiligheid. Belangrijke aandachtspunten blijven nog de revisie van het veiligheidsanalyse-rapport, de behandeling van documenten die aan de reactor veiligheidscommissie worden voorgelegd en de revisie en verdere ontwikkeling van het ontmantelingsplan van de HFR.

Veiligheidscultuur

De vervolgmissie voor de veiligheidscultuur, die NRG als organisatie onder de loep nam, heeft ook een positieve indruk gekregen. Met name over het veiligheidsleiderschapsprogramma, verbetering van rol- en taakopvatting voor alle medewerkers, training en interne communicatie over veiligheid. Aandachtspunten zijn het managementsysteem, het functioneren van de reactorveiligheidscommissie en de percepties van werkdruk.

Waardering

Voor beide missies geldt dat het IAEA-team heeft veel vooruitgang heeft geconstateerd. Het team waardeert de openheid en transparantie en de technische kennis van het personeel van NRG en van de HFR en gaf aan dat men zich uitstekend op de missie had voorbereid. Het team sprak zijn waardering uit voor de inzet van de ANVS, NRG, en de HFR bij het continu verbeteren van de nucleaire veiligheid. De ANVS zal erop toezien dat de aandachtspunten door NRG worden opgepakt.

Volgende missie

Het bezoek van het IAEA aan Petten is ook gebruikt om vast vooruit te kijken naar de volgende missie (Continued Safe Operation, CSO) die in 2020 bij de HFR zal worden uitgevoerd. Eén van de aandachtspunten uit de INSARR-missie, namelijk het in kaart brengen van de veiligheidsclassificatie van diverse onderdelen van de installatie, is alvast meegegeven ter voorbereiding op deze missie.

Rapporten

De samenvatting van de IAEA Follow-up INSARR-missie aan de Hoge Flux Reactor staat op de website van de ANVS. De definitieve rapporten van beide missies worden binnen enkele maanden door de ANVS gepubliceerd.