Kerncentrale Borssele uit bedrijf voor jaarlijks onderhoud

De kerncentrale Borssele gaat vanaf woensdag 29 mei 2019 tijdelijk uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode en onderhoudswerkzaamheden.

De eigenaar van de kerncentrale EPZ voert tijdens de splijtstofwisselperiode regulier onderhoud uit aan de installatie en voert onderhoudswerkzaamheden uit zoals het reinigen van installatiedelen en de periodieke vervanging van onderdelen. De ANVS houdt toezicht op deze werkzaamheden.

Netbeheerder TenneT werkt gedurende de splijtstofwisselperiode aan de extra aansluitingen op het landelijk net die nodig zijn voor de bouw van haar offshore windmolenparken. Om dat project te kunnen realiseren, kan EPZ geen gebruikmaken van de 380 kV aansluiting. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de centrale niet opgestart. Naar verwachting is de kerncentrale zo’n vier weken uit bedrijf.