Besluit aanwijzing Lloyd’s Register als keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

De ANVS heeft bij besluit van 26 juni 2019, Lloyd’s Register Nederland B.V., gevestigd te Rotterdam aangewezen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. De aanvraag hiervoor was op 29 mei 2019 ingediend.

Lloyd’s Register Nederland B.V. is bevoegd tot het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp-, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase voor nucleaire drukapparatuur bestemd voor de bestaande kernreactoren. De aanwijzing is gebaseerd op artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen in samenhang met de Regeling nucleaire drukapparatuur.

De aanwijzing is geldig voor de duur van 2 jaar. Belanghebbenden kunnen tot en met 7 augustus 2019 bezwaar maken tegen de aanwijzing.