Ontwerpvergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften HFR ter inzage

Van 26 februari 2020 tot en met 7 april 2020 ligt de ontwerpvergunning van NRG in verband met de actualisatie van de voorschriften van de Hoge Flux Reactor ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond van de ontwerpvergunning

De vergunningvoorschriften van de vergunning van 7 januari 2005, als laatste gewijzigd op 4 juli 2016, moeten worden aangepast omdat:  

  • de regelgeving is gewijzigd,
  • vergunningvoorschriften al zijn uitgevoerd of samengevoegd en dus geen werking meer hebben,
  • tekstuele aanpassing wenselijk is in verband met het verduidelijken of het in lijn brengen van de voorschriften met die in andere Kernenergiewetvergunningen.

Procedure

De vergunning wordt door de ANVS op grond van artikel 19, eerste lid, van de Kernenergiewet ambtshalve gewijzigd. Voor de ambtshalve wijziging wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de Kennisgeving.