ANVS vernieuwt handreiking niveau-3 probabilistische veiligheidsanalyse

De ANVS heeft de handreiking voor niveau-3 van de probabilistische veiligheidsanalyse vernieuwd. Deze veiligheidsanalyse is een risicoanalyse die de houder of aanvrager van een vergunning voor een nucleaire inrichting in Nederland verplicht is uit te voeren. De ANVS heeft de handreiking geactualiseerd op grond van de nieuwste inzichten en mogelijkheden. Ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving over radiologische eisen voor nucleaire inrichtingen zijn hierin meegenomen.

De handreiking is vernieuwd omdat de oude handreiking uit 1993 dateert en er voor niveau-3 van de probabilistische veiligheidsanalyse geen internationale aanbevelingen beschikbaar zijn van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Voor niveau-1 en -2 bestaan er wel recente internationale aanbevelingen.

Wijzigingen

In de nieuwe handreiking zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • het aanpassen aan de vigerende dosislimietwaarden,
  • het aanpassen aan de actuele risicofactor,
  • het toelichten van een aantal stappen in de rekenmethodes,
  • een bespreking van het atmosferisch verspreidingsmodel,
  • implicaties van de Handreiking Veilig Ontwerp en veilig Bedrijven van Kernreactoren.