Mindmap Nucleaire incidenten biedt overzicht voor bestuurders

Het Instituut Fysieke Veiligheid en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hebben samen met het RIVM en het ministerie van Justitie en Veiligheid in opdracht van de ANVS een ‘mindmap’ gemaakt over de taken en bevoegdheden bij nucleaire incidenten. Ook het departementale crisiscentrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Nuenen en de Kerncentrale Borssele (EPZ) hebben hier aan bijgedragen. De mindmap Nucleaire incidenten is een praktisch hulpmiddel dat in één beeld een overzicht geeft van alle onderwerpen en partijen waar een bestuurder tijdens een nucleair incident mee te maken kan krijgen.

Een mindmap is tijdens incidenten een beproefd concept gebleken en wordt veel gebruikt, niet alleen tijdens een incident maar ook in de voorbereiding, bij oefeningen en in opleidingen. De mindmap kan door burgemeesters als hulpmiddel worden gebruikt, om 'aan alles te denken' bij de invulling van zijn of haar taak tijdens incidenten of oefeningen.

Nucleaire incidenten

De laatste mindmap gaat specifiek in op nucleaire incidenten. Nucleaire incidenten verschillen van chemische incidenten, omdat er vaak sprake is van een lange aanlooptijd en altijd van een lange doorlooptijd. De frequentie waarin nucleaire incidenten voorkomen verschilt ook, wat ze uniek, maar soms ook beangstigend maakt. Een handig hulpmiddel kan dan geruststellend werken. Er is ook een bestuurlijke netwerkkaart voor nucleaire incidenten. Deze geeft een overzicht van verantwoordelijkheden, verplichtingen en bevoegdheden.

Reeks mindmaps

Het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB) en het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkelen een reeks mindmaps met bestuurlijke aandachtspunten, die gebruikt kunnen worden ten tijde van een incident. Zo zijn er eerder mindmaps gemaakt voor GRIP0-situaties (overwegingen sociale drama’s), drinkwaterincidenten​, crisisbeheersing infectieziekten​, terrorismegevolgbestrijding en chemische incidenten. In 2018 gaven de Veiligheidsregio’s aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over onder andere de betrokken organisaties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdens een stralings- of nucleair incident. Naar aanleiding van die behoefte is het idee ontstaan om een mindmap Nucleaire Incidenten te ontwikkelen om daar aan tegemoet te komen.