Internetconsultatie aanpassing Kernenergiewet aan aanbeveling verdrag van Aarhus

Op 23 april 2020 is de internetconsultatie gestart voor een wijziging van artikel 17, lid 4 van de Kernenergiewet. Deze wijziging is één van de maatregelen om uitvoering te geven aan de aanbeveling van het Nalevingscomité bij het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, ook bekend als het Verdrag van Aarhus, van 4 oktober 2018.

Volgens deze aanbeveling moet Nederland altijd de noodzakelijke wettelijke, regulerende en bestuurlijke maatregelen nemen om bij aanpassingen van de duur van een nucleaire activiteit te voldoen aan de inspraakverplichtingen van het Verdrag van Aarhus. Bij vergunningverlening om de ontwerpbedrijfsduur van nucleaire installaties aan te passen, moet altijd de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd worden, ook als deze aanpassing zonder fysieke ingrepen plaatsvindt. Door deze wetswijziging kan iedereen altijd vooraf inspreken op vergunningenbesluiten over de duur van een nucleaire installatie.

Tot en met 4 juni 2020 kunnen zienswijzen over het wetsvoorstel worden ingediend.

Meer informatie:

Inspraakverplichtingen Kernenergiewet (website Overheid.nl)