Vergunning NRG ter inzage vanwege ambtshalve wijziging voorschriften HFR

Van 28 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 ligt de definitieve vergunning van NRG ter inzage vanwege een ambtshalve wijziging van de voorschriften voor de Hoge Flux Reactor (HFR). Tot en met 9 juli 2020 kan door belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep tegen de vergunning worden ingesteld.

De vergunningvoorschriften van de vergunning van 7 januari 2005 worden aangepast omdat de regelgeving is gewijzigd, doordat vergunningvoorschriften geen werking meer hebben of om de tekst duidelijker of uniformer te maken.

Procedure

Voor deze wijziging wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Met de kennisgeving wordt de definitieve vergunning en de mogelijkheid tot beroep daartegen meegedeeld. Van 26 februari 2020 tot en met 7 april 2020 hebben de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage gelegen en is er gelegenheid geweest om zienswijzen over de ontwerpvergunning naar voren te brengen. In deze periode zijn drie zienswijzen ontvangen.

Definitieve vergunning

De ANVS heeft de definitieve vergunning op 25 mei 2020 aan NRG bekendgemaakt. De vergunning wordt door de ANVS op grond van artikel 19, eerste lid, van de Kernenergiewet ambtshalve gewijzigd. De zienswijzen en de reactie daarop zijn in de definitieve vergunning opgenomen. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Waar kunt u de vergunning inzien?

De vergunning en de overige tot het dossier behorende documenten kunt u vanaf 28 mei 2020 tot en met 9 juli 2020 inzien op de volgende locaties:

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Koningskade 4 te Den Haag. Uitsluitend na telefonische afspraak: 088-4890500 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
  • Gemeente Schagen, Laan 19 te Schagen. Vanwege corona uitsluitend digitaal.

Het dossier is ook beschikbaar via de website van de ANVS.

Meer informatie

Informatie over hoe u beroep kunt instellen leest u in de kennisgeving.
Heeft u na het lezen van de kennisgeving nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u bellen met 088-4890500 onder vermelding van: 'vergunning nucleair' (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan: postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van 'vraag m.b.t. vergunning NRG'.