Geen radioactieve stoffen in lucht boven Nederland

Op verschillende meetlocaties in Noord-Europa zijn in de eerste helft van juni 2020 zeer kleine verhogingen van kunstmatige radioactieve stoffen (radionucliden) in de lucht aangetroffen. De aangetroffen hoeveelheden zijn zo laag dat er in deze landen geen invloed is geweest op het milieu of op de gezondheid van de mens. In de lucht boven Nederland zijn geen stoffen aangetroffen, blijkt uit metingen van het RIVM.

Zweedse, Noorse en Finse stralingsbeschermingsautoriteiten hebben hierover op hun websites gerapporteerd. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd de beschikbare meetgegevens te analyseren en een inschatting te maken van de situatie. Daaruit blijkt dat er in Nederland geen kunstmatige radionucliden zijn gedetecteerd. Lees ook het bericht van het RIVM.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet continu de aanwezigheid van radioactiviteit in Nederland. Het detecteren van de hele kleine hoeveelheden radionucliden waar hier sprake van is, is alleen mogelijk door zeer geavanceerde apparatuur te gebruiken. Het RIVM beschikt over deze meetapparatuur.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft Europese lidstaten gevraagd of deze radioactieve stoffen ook in hun land zijn gevonden en of er gebeurtenissen in hun land hebben plaatsgevonden die deze lichte verhoging in Noord-Europa zou kunnen verklaren. Dit is een standaard werkwijze.