Internationale meetresultaten radionucliden in juni 2020

Op verschillende meetlocaties in Noord-Europa zijn recent zeer kleine verhogingen van kunstmatige radioactieve stoffen (radionucliden) in de lucht aangetroffen. In de lucht boven Nederland zijn volgens het RIVM geen kunstmatige radionucliden gedetecteerd.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft aan lidstaten gevraagd of in de afgelopen weken de desbetreffende radionucliden zijn gedetecteerd. Inmiddels hebben meer dan 40 landen gereageerd (zie overzicht). Het IAEA geeft aan dat het gaat om zeer lage concentraties die geen gevaar vormen voor mens of milieu.

Bij veel meetstations zijn de betreffende radionucliden niet aangetoond. In die gevallen is de detectielimiet niet bereikt. Dit is in het metingenoverzicht aangegeven met een ‘kleiner dan’ teken (‘<’), gevolgd door de grootte van die limiet.

De gemeten nucliden zijn volgens het atoomagentschap waarschijnlijk gerelateerd aan een kernreactor die ofwel in bedrijf dan wel in onderhoud was. Op basis van de beschikbare informatie heeft het atoomagentschap vooralsnog geen specifieke gebeurtenis of locatie kunnen bepalen die voor de gemeten radionucliden verantwoordelijk is.

Het IAEA heeft ook op de eigen website gepubliceerd over de metingen.

De ANVS, het RIVM en het IAEA blijven de ontwikkelingen volgen.