Jan Bonjer benoemd tot lid van de Raad van Advies ANVS

Jan Bonjer, onder meer dijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta, is benoemd tot lid van de Raad van Advies van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Zijn benoeming gaat in op 16 november 2020, voor een periode van vijf jaar.

Jan Bonjer, lid Raad van Advies ANVS per 16 november 2020

“Ik kijk ernaar uit om bij te mogen dragen aan de maatschappelijke inbedding van deze jonge autoriteit. Als verantwoordelijke voor de waterveiligheid van de Zuid-Hollandse eilanden hoop ik op een kruisbestuiving met de wereld van de nucleaire veiligheid,” zegt Jan Bonjer over zijn benoeming als lid van de Raad van Advies van de ANVS.

Bonjer studeerde biologie, hij rondde deze studie niet af en werkte daarna onder meer als wetenschapsjournalist. In de jaren negentig was hij directeur van de Vogelbescherming Nederland en hoofd marketing en communicatie van Vereniging Natuurmonumenten. Daarna keerde hij terug naar de journalistiek als hoofdredacteur van de Drentse Courant en het Groninger Dagblad. Vervolgens gaf hij bij het Algemeen Dagblad leiding aan de samenvoeging van het AD met regionale dagbladen en was van 2011 tot medio 2020 hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad. Bonjer is sinds 1 mei 2020 dijkgraaf bij Waterschap Hollandse Delta en daarnaast voorzitter van de Raad van Toezicht van de mbo-vakschool het Hout- en Meubileringscollege.

“Met zijn jarenlange ervaring bij maatschappelijke organisaties en in de journalistiek brengt Jan een waardevolle aanvulling op de expertise in onze Raad van Advies. Deze raad hebben we in 2018, kort na de oprichting van de ANVS, ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies in te kunnen winnen van onafhankelijke deskundigen. We zijn dan ook verheugd dat we nu Jan kunnen benoemen en kijken uit naar de samenwerking,” reageert Annemiek van Bolhuis, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). 

Leden Raad van Advies

Met de benoeming van Bonjer telt de Raad van Advies zes leden. De leden worden benoemd op persoonlijke titel en zijn expert op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, toezicht en handhaving, en openbaar bestuur. De Raad van Advies bestaat nu uit de volgende leden:

  • Prof. mr. dr. Femke de Vries (voorzitter) is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van toezicht.
  • Jan Bonjer is benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van communicatie en externe betrekkingen.
  • Dr. Jeff Lafortune is benoemd vanwege zijn expertise op het gebied van nucleaire veiligheid.
  • Prof. dr. ir. Pieter van Gelder is benoemd vanwege zijn expertise op de gebieden veiligheid, beveiliging en governance.
  • Dr. Hilde Vandenhove is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van stralingsbescherming.
  • Annemarie Zielstra, MES, is benoemd vanwege haar expertise op het gebied van beveiliging.