Henny Sijbring afdelingshoofd Strategie en Regulering bij ANVS

Drs. Henny Sijbring wordt per 29 maart 2021 benoemd als afdelingshoofd Strategie en Regulering en lid van het managementteam bij de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Henny is zo’n twintig jaar actief binnen het domein fysieke veiligheid en is momenteel manager Industriële Veiligheid bij de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Daarvoor werkte zij in verschillende leidinggevende functies bij de Veiligheidsregio en de brandweer. Daarnaast is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de landelijke visie industriële veiligheid.

Henny studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“Haar kennis en ervaring op het gebied van regionale en landelijke veiligheidsvraagstukken, gecombineerd met operationele ervaring in een crisisorganisatie en haar verbindingskracht maken dat Henny en de ANVS een mooie match zijn,” reageert Annemiek van Bolhuis, bestuursvoorzitter van de ANVS. De afdeling Strategie en Regulering is verantwoordelijk voor strategische planvorming, uitvoeringsbeleid en juridische en parlementaire aangelegenheden.

Henny over haar benoeming: “Ik kijk er naar uit om een verbindende rol te mogen spelen tussen complexe specialismes als nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en een breed netwerk van belanghebbenden. Een vakgebied dat weliswaar anders is dan industriële veiligheid, maar veel raakvlakken heeft: strategie, verbinding, de buitenwereld naar binnen halen en het omgaan met verschillende spelers en belangen.”