Besluit ANVS over stort van natuurlijke licht radioactieve afvalstoffen bij Mineralz ter inzage

Deponie voor afvalstoffen Mineralz Maasvlakte B.V. (Mineralz) krijgt van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) toestemming voor het onder voorwaarden ontvangen en verwerken van natuurlijke licht radioactieve afvalstoffen van mijnbouwondernemingen. Tot 16 juli 2021 is het mogelijk om bezwaar in te dienen tegen het besluit bij de ANVS.

Radioactief afval bij mijnbouwondernemingen

Materiaal uit de diepe ondergrond kan licht radioactief zijn, doordat de aarde van nature radioactieve stoffen bevat. Mijnbouwondernemingen hebben hiermee te maken bij het winnen van gas, olie of aardwarmte. De radioactiviteit kan zich hechten aan installatieonderdelen en kan zich ophopen in filters. Bij onderhoud van de installatie, vervangen van onderdelen of schoonmaakwerkzaamheden ontstaat afval waarin zich radioactiviteit bevindt. Tot 2018 werd dit afval op een veilige wijze gestort bij afvalstoffendeponie Mineralz op de Maasvlakte. Door verandering in de regelgeving stralingsbescherming was dit na 2018 niet meer mogelijk en kon het radioactief afval alleen nog naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borssele. De COVRA is met name bedoeld is voor het hoog radioactieve afval uit de nucleaire sector en de medische en industriële bedrijven en niet voor opslag van dit type radioactief afval, waar voor ondernemers relatief hoge kosten aan verbonden zijn.

Veilige omgang met radioactief afval

De ANVS geeft als vergunningverlener voor radioactieve stoffen daarom toestemming om, rekening houdend met (internationale) wet en regelgeving, voor het natuurlijke licht radioactief afval specifieke vrijgave aan Mineralz te geven. Hiermee mag Mineralz dit afval onder voorwaarden weer ontvangen en storten. Zo moest Mineralz in de aanvraag voor deze specifieke vrijgave opnieuw aantonen dat het veilig is om het licht radioactief afval op de deponie te storten. 

De mijnbouwondernemingen moeten voor de afvoer van het afval een wijziging van hun eigen kernenergiewetvergunning aanvragen bij de ANVS. Ondernemers die vergunningplichtig afval – in afwachting van de specifieke vrijgave aan Mineralz - langer dan vergund op hun locatie hebben opgeslagen, zijn in overtreding. Als Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als toezichthouder een overtreding constateert, zullen zij passend handhaven.

Besluit ter inzage

Het besluit van de ANVS ligt nu ter inzage. Er is bezwaar mogelijk tot 16 juli 2021. Het volledige besluit is te vinden in de database gepubliceerde vergunningen. Naar verwachting kan het betreffende afval vanaf augustus 2021 naar Mineralz worden afgevoerd.