Update IAEA over kerncentrale in Taishan

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) is door de Chinese toezichthouder geïnformeerd over de kerncentrale in Taishan. De Chinese toezichthouder heeft aan de IAEA gemeld dat er in het koelwater van de centrale verhoogde radioactiviteit is gemeten.

Volgens de melding aan het IAEA werd dit veroorzaakt door beperkte schade aan de splijtstofstaven en bleven deze metingen binnen de normen. Ook is aan IAEA gemeld dat door metingen in de omgeving wordt bevestigd dat er geen straling zou zijn vrijgekomen in het milieu. Het IAEA blijft in contact met de Chinese toezichthouder. De ANVS volgt de ontwikkelingen.