Toezichthouders publiceren eerste inspectiebeeld cybersecurity

Een groot deel van de onderzochte vitale organisaties in Nederland beseft hoe belangrijk zijn digitale weerbaarheid is en verbetert die telkens. Om alert te blijven op die verbeteringen van de cybersecurity is wel de kritische blik van toezichthouders nodig.

Dit melden zes toezichthouders in hun eerste Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity. De zes zijn de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Agentschap Telecom, De Nederlandsche Bank, Inspectie Gezondheid en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het inspectiebeeld laat zien dat de ANVS het toezicht stevig heeft ingericht.

Vitaal belang

Veel organisaties verrichten werk dat van vitaal belang is voor de samenleving. Zoals het leveren van energie, drinkwater, het verrichten van transport en financieel verkeer. Dit verloopt voor een deel digitaal.

Als het digitale proces stilvalt door storing of sabotage dan kan de maatschappij ontwricht raken of de nationale veiligheid worden bedreigd. Een digitaal proces moet hiertegen beveiligd zijn en daar wordt toezicht op gehouden door onder meer de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Continue ontwikkeling

Samen met de andere toezichthouders benadrukt de ANVS dat cybersecurity en het toezicht daarop, een proces is van continue ontwikkeling en verbetering. De ANVS investeert dan ook in kennis en expertise en samenwerking met andere toezichthouders.