Nieuwe richtlijn voor meldingen klokkenluiders

Vanaf 17 december 2021 geldt de Europese richtlijn bescherming Klokkenluiders in Nederland. Het wetsvoorstel is nog niet door de Tweede Kamer, maar ANVS is wel reeds klaar voor de nieuwe en beschermde manier van het melden van misstanden door klokkenluiders. Een overtreding of misstand melden kan via de ANVS. 

De nieuwe richtlijn zal later worden omgezet in de nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders, die de Wet Huis voor Klokkenluiders gaat vervangen. Met deze wet worden klokkenluiders beter beschermd en kunnen meer (veiligheids-)misstanden gemeld worden.

De organisaties die ook nu al de wet handhaven op de door de richtlijn genoemde gebieden, waaronder specifieke schendingen van het recht van de Europese Unie (Unierecht), worden door de in voorbereiding zijnde Wet bescherming Klokkenluiders aangewezen als bevoegde organisaties.

ANVS is één van die aangewezen meldautoriteiten voor externe - al dan niet anonieme - meldingen van misstanden die verband houden met een van de relevante Europese richtlijnen, waar zij toezicht op houden.

De ANVS zal per 17 december 2021 dus volgens de regels van de Europese Richtlijn werken. Dat betekent dat externen (bijvoorbeeld personen uit de kring van de vergunninghouders of anderen) bij de ANVS al volgens de nieuwe regels een melding kunnen doen over bijvoorbeeld een misstand die verband houdt met een van de relevante Euratom-richtlijnen. Bijvoorbeeld de Euratom-Richtlijnen nucleaire veiligheid kerninstallaties en de basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Dit geldt ook voor overige meldingen van (veiligheids-)misstanden, waarvoor de ANVS-website ook eerder al de mogelijk bood.

Meer informatie over een overtreding of misstand melden