ANVS publiceert jaarverslag 2021

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) publiceert vandaag het jaarverslag over 2021. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in dat jaar, geordend volgens de wettelijke taken van de ANVS. Dit zijn: vergunningverlening bij nucleaire installaties, stralingstoepassingen en transport; toezicht en handhaving, crisisvoorbereiding en respons, (inter)nationale samenwerking; het met kennis ondersteunen van andere overheden en communicatie en voorlichting. Hieronder lichten we daar kort drie zaken uit.

Voorbereiding nieuwe vergunningaanvragen

Als bevoegd gezag nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is de ANVS verantwoordelijk voor het beoordelen van vergunningaanvragen voor nieuwe nucleaire installaties. In 2021 besteedden we onder meer aandacht aan initiatieven voor nieuwe nucleaire installaties voor de productie van medische isotopen: Pallas (Petten) en Shine (Veendam). We hebben gewerkt aan veiligheidsbeoordelingen ter voorbereiding van de vergunningaanvraag voor Pallas en met Shine is het vooroverleg gestart om een vergunningaanvraag voor te bereiden. Medische isotopen worden gebruikt voor diagnose en therapie, bijvoorbeeld in de behandeling van kanker.

Internationale samenwerking

De ANVS werkt op regionaal, nationaal en internationaal samen met andere organisaties en toezichthouders. Een voorbeeld in het afgelopen jaar is het transport van onderdelen van een voormalige kerncentrale in Frankrijk. Per schip gingen de onderdelen over Franse, Belgische en Nederlandse binnenwateren. We werkten samen met collega-autoriteiten uit Frankrijk, België en Duitsland. We namen ook deel aan een gezamenlijke inspectie tijdens de belading van het binnenvaartschip in Frankrijk. De inspectie was gericht op de administratieve verplichtingen verbonden aan het vervoer, de eisen vanuit de regelgeving aan het schip en de stuwage aan boord van het schip. Door de inspecteurs zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Een dergelijk transport was niet eerder uitgevoerd en is zonder problemen verlopen. De ANVS betrok in voorbereiding op het transport ook organisaties als Rijkswaterstaat, de Landelijke Politie Eenheid en Veiligheidsregio’s die op hun beurt de eigen betrokken gemeentes hebben geïnformeerd. 

Consumentenproducten

Bij de woorden ‘radioactiviteit’ en ‘straling’ denken mensen vaak aan gevaar. Daarom vindt de ANVS het belangrijk om op een deskundige en onafhankelijke manier te communiceren bij mogelijke zorgen. Een voorbeeld daarvan: eind 2021 kreeg de ANVS een melding dat zogenoemde ‘anti-5G hangers’ meer radioactieve stoffen zouden bevatten dan in Nederland is toegestaan. Daarom liet de ANVS onderzoek doen door het RIVM. Na dit onderzoek, dat de zorgen inderdaad bevestigde, verbood ANVS deze producten. De bekendmaking dat bovengenoemde consumentenproducten uit de handel werden gehaald, kreeg nationaal en internationaal veel aandacht. Omdat de ANVS voorzag dat mogelijk niet elke koper via de Nederlandse leveranciers bereikt kon worden, heeft de ANVS gezorgd dat de informatie over de producten breed beschikbaar werd gesteld. Om onnodige zorgen te voorkomen, zorgden we er tegelijkertijd voor dat mensen met vragen terecht konden bij de ANVS.

Afgelopen jaar had de coronapandemie, zoals bij alle organisaties, invloed op het werk van de ANVS. De inspecties gingen, ondanks corona, gewoon door, zij het in aangepaste vorm.

Lees meer

In het jaarverslag 2021 leest u hoe de ANVS ervoor zorgt dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen.

Over dit jaarverslag

Met dit jaarverslag legt de ANVS verantwoording af over de invulling van haar taken. Na Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei) publiceert de ANVS het jaarverslag inclusief de financiële verantwoordingsinformatie. Want dan legt de minister van Financiën, namens het kabinet, verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Dan wordt het jaarverslag, inclusief de financiële verantwoordingsinformatie, aangeboden aan de Staten-Generaal en gepubliceerd. Om voor die tijd al inzicht te geven in onze taken, publiceert de ANVS nu het jaarverslag over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.