Vergunning voor wijzigen terreingrens NRG

De Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) heeft na een wijzigingsaanvraag een vergunning gekregen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Belangrijkste onderdeel van de aanvraag was het aanpassen van hun (inrichtings)grens in Petten. Concreet betekent dit dat er een voetpad, parkeerterrein en braakliggend terrein uit de vergunning worden gehaald. Deze terreinen zijn nodig voor PALLAS.

Naast de wijziging van de inrichtingsgrens is het veiligheidsrapport van de locatie geactualiseerd. Daarbij gaat het om enkele niet-veiligheidsrelevante wijzigingen, namelijk een aanvulling op de beschrijving van de locatie Petten. Zo wordt uitgelegd dat de erfpachtsituatie niet wijzigt, maar dat de bestemming van deze terreinen wel is gewijzigd.

Om welke vergunning gaat het precies?

Het gaat om de NRG-vergunning voor laboratoria, installaties voor verwerking van radioactief afval en opslagfaciliteiten. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de activiteiten van NRG. Iedereen kon tot en met vrijdag 13 mei 2022 reageren op de vergunning. Er waren geen reacties. De vergunning wordt daarom nu afgegeven.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©HH/2015

Kan ik er alsnog iets van vinden?

De vergunning is definitief afgegeven en vanaf woensdag 8 juni beschikbaar. Net als het veiligheidsrapport, dat onderdeel uitmaakt van de vergunning. Deze versie van het veiligheidsrapport is zo opgesteld dat vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens en beveiligingsgegevens, beschermd zijn. U kunt deze vergunning tot en met 20 juli 2022 bekijken. Tot en met 20 juli 2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Raad van State. In de kennisgeving staat uitgelegd hoe dit werkt.

Geen vergunning voor PALLAS zelf

Hoewel de terreinen worden vrijgemaakt voor het initiatief PALLAS maken de nieuwbouwplannen van PALLAS geen deel uit van de vergunning van NRG. PALLAS moet zelf een vergunning aanvragen vanuit onder meer de Kernenergiewet. PALLAS wil de terreinen onder meer gebruiken voor het bouwen van een onderzoeksreactor voor medische isotopen. Deze isotopen worden gebruikt voor onder andere de diagnose en behandeling van kanker.