Nieuwe dosimetrische diensten Mirion Technologies erkend

De Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft twee bedrijven erkend als dosimetrische dienst in Nederland. De erkenning betekent dat deze bedrijven stralingsdosismeters, ook wel dosimeters genoemd, mogen verstrekken. Het gaat om het Nederlandse bedrijf Mirion Technologies (Dosimetry Services) B.V. en het Duitse bedrijf Mirion Technologies Dosimetrieservice (AWST) GmbH. Tot en met 6 juli kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen dit besluit.

(tekst loop door onder de foto)

Beeld: ©Mirion Technologies
Dosimeter met OSL-techniek

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om de blootstelling van hun werknemers aan ioniserende straling in de gaten te houden. Het gaat dan om bedrijven en instellingen waar met straling wordt gewerkt, zoals ziekenhuizen. De mate van deze blootstelling wordt in veel gevallen gemeten met een dosimeter. Deze moeten werkgevers afnemen van een dosimetrische dienst die door de ANVS erkend is.

Reden aanvraag: nieuw dosimetriesysteem

De aanvragers zijn al actief als erkende dosimetrische diensten in Nederland en Duitsland. Ze willen echter een ander dosimetriesysteem gaan gebruiken dan ze op dit moment doen. Dit systeem heet OSL en staat voor optisch gestimuleerde luminescentie. Dat houdt in dat de dosimeter straling absorbeert wanneer hij wordt gedragen. Daarna wordt de energie van de geabsorbeerde straling vrijgemaakt met licht en dan wordt de hoeveelheid gemeten. Op deze manier kan de stralingsdosis worden achterhaald van de persoon die de dosimeter heeft gedragen.

Dit type dosismeter wordt al gebruikt in Duitsland. Om het in Nederland ook te mogen gebruiken, hebben ze een erkenning van de ANVS nodig. Die erkenning is vijf jaar geldig.

Toetsing door ANVS

De vergunningverleners van ANVS hebben de vergunningaanvraag aan meerdere eisen getoetst. Daaruit bleek dat de aanvragers voldoen aan de eisen voor een vergunning. Zo bleek onder andere dat beide aanvragers beschikken over mensen met ruim voldoende kennis en ervaring voor het beheer van de dosimetrische dienst. Beide aanvragers beschikken ook al langere tijd over erkenningen als dosimetrische dienst. Een overzicht van alle getoetste eisen staat in het erkenningsbesluit

Bezwaar maken mogelijk

Belanghebbenden kunnen nog tot en met 6 juli 2022 een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag, o.v.v. Bezwaar. Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen welk besluit bezwaar aantekent. Het kenmerk van dit besluit is ANVS-PP-2022/0088969-04.