Het Internationaal Atoom Energie Agentschap voert missie uit bij Hoge Flux Reactor Petten

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) was in de week van 21 tot 28 juni bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. De Nuclear Research & consultancy Group (NRG) is de vergunninghouder van de HFR. Hier worden onder andere medische isotopen voor bijvoorbeeld kankeronderzoek geproduceerd. Het IAEA keek op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) of er verbeteringen nodig zijn om de HFR ook in de toekomst op een veilige manier te kunnen blijven gebruiken.

Waarom deze missie?

Het bezoek van het IAEA was onderdeel van de zogenaamde Continued Safe Operation-missie (CSO-missie). Met de CSO-missie kijkt het IAEA of er aandachtspunten zijn op het gebied van verouderingsbeheer. Zo moet een vergunninghouder bijvoorbeeld weten wat de conditie is van verschillende onderdelen en wanneer onderdelen vervangen moeten worden. De HFR is dit jaar 61 jaar veilig in bedrijf. Het is belangrijk dat dit zo blijft zolang deze in bedrijf is. De ANVS nodigde het IAEA uit om de missie uit te voeren. In de vergunning van NRG staat ook dat er met een zekere regelmaat internationale missies moeten plaatsvinden. Nederland is na Belgiƫ het tweede land waar het IAEA een missie als deze uitvoert. Doel hiervan is om te kijken wat NRG voor de HFR vanuit internationale veiligheidsstandaarden op het gebied van verouderingsbeheer nog kan verbeteren.

Conclusies bekend

Een samenvatting van het rapport is direct na afloop van de missie beschikbaar gesteld en is hier op de website te bekijken. Het IAEA concludeerde zowel positieve zaken als een aantal verbeterpunten. NRG heeft volgens het IAEA grote stappen gezet in het neerzetten van systematisch verouderingsbeheer, zodanig dat dit voldoet aan internationale standaarden. Dit komt volgens het IAEA onder andere door de speciale verouderingsbeheercoƶrdinator die NRG heeft aangesteld, duidelijk beleid op het gebied van verouderingsbeheer en de sterke toewijding van het (management)team hierop. Ook de uitvoering van vervanging van onderdelen loopt goed. Als aandachtspunten noemt het IAEA onder andere het vastleggen van procedures op dit gebied, het nog meer verbreden van het verouderingsbeheerprogramma en het aanbieden van training aan medewerkers op het gebied van dit verouderingsbeheerprogramma.

NRG zal de verbeterpunten oppakken en de ANVS zal de voortgang hiervan actief monitoren. Ook zal de ANVS het IAEA vragen binnen een termijn van circa 2 jaar een zogeheten follow-up missie uit te voeren, om vast te kunnen stellen of de aanbevelingen in voldoende mate zijn opgepakt.

Missie IAEA bij HFR