ANVS geeft focus aan voor 2022-2025

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) focust zich in de periode 2022-2025 onder andere op de behandeling van mogelijke vergunningsaanvragen voor twee nieuwe kerncentrales, de steeds veranderende cyberwereld, het verstevigen van haar rol op het gebied van radioactief afval en het inspelen op ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde. Dat staat in het tweede Koersdocument van de ANVS, dat zij vandaag publiceert.

Naast het dagelijkse werk dat automatisch volgt uit haar wettelijke taken, zijn er ontwikkelingen waar de ANVS in de komende jaren op wil inspelen. In het nieuwe koersdocument 2022-2025 staan deze ontwikkelingen beschreven. De ANVS wil onder andere:

  • Goed voorbereid zijn op vergunningsaanvragen. In het coalitieakkoord 2021-2025 presenteert het kabinet plannen om twee nieuwe kerncentrales te realiseren en de kerncentrale in Borssele langer in bedrijf te houden. Ook zijn er in Nederland in de afgelopen jaren twee nieuwe initiatieven gestart voor de bouw van installaties voor de productie van medische isotopen. De ANVS is hierdoor goed voorbereid op mogelijke vergunningsaanvragen. Voor het behandelen van de vergunningen rond nieuwe initiatieven heeft de ANVS wel voldoende capaciteit en deskundigheid nodig. Daarmee kan zij de veiligheid voor een aanvraag inhoudelijk goed beoordelen en tijdens de bouw toezien op de juiste uitvoering hiervan.
  • Cyberweerbaarheid stimuleren. De dreiging van (digitale) aanvallen op automatiseringssystemen neemt nationaal en internationaal sterk toe. In het nucleaire domein wordt rekening gehouden met criminelen die zelfstandig opereren of die verbonden zijn aan een overheid. De ANVS werkt intensief samen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid en het Nationaal Cyber Security Center. Bijvoorbeeld om  organisaties te helpen weerbaar te zijn voor potentiële dreigingen.
  • Haar rol verstevigen op het gebied van radioactief afval en eindberging. In nucleaire installaties, bij verschillende stralingstoepassingen en bij ontmanteling van installaties ontstaat afval. Veilige opslag en eindberging van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen is voor deze en volgende generaties van groot belang. We kijken in het bijzonder naar de mogelijkheden om radioactief afval te minimaliseren (volume en activiteit) door hergebruik of via nieuwe afvalroutes. We verkennen wat nodig is voor het vaststellen van de veiligheidsvereisten van een eindberging.
  • Nog meer inspelen op ontwikkelingen binnen nucleaire geneeskunde. In de nucleaire geneeskunde en in de radiotherapie worden radioactieve stoffen gebruikt bij de diagnose en behandeling van ziekten, zoals bijvoorbeeld schildklierkanker en prostaatkanker. De ANVS is samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Arbeidsinspectie verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid in de gehele keten die hierbij betrokken is. De ANVS monitort en analyseert deze nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelt proactief passend uitvoeringsbeleid. 

Steeds meer in gesprek

De ANVS wil nog meer dan voorheen in gesprek met Nederlanders, bedrijven, andere overheden en uiteraard de organisaties waar zij toezicht op houdt. Zij werkt ook steeds actiever samen met onze toezichthouders en organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau. De ANVS wil transparant zijn. Op een begrijpelijke manier inzicht geven in hoe zij werkt, waarom ze welke beslissingen neemt en hoe zij verantwoording aflegt. Heldere informatie over regelgeving, procedures en toezicht draagt bij aan de verbetering van naleving van deze regels. De ANVS maakt, waar dat kan, actief toezichtsresultaten openbaar en geeft daarbij uitleg en duiding, om zo onnodige zorgen te voorkomen. 

Het Koersdocument is zelf ook tot stand gekomen door inbreng van verschillende partijen uit het netwerk van de ANVS. Het biedt aanleiding om met elkaar in gesprek te blijven over wat er de komende jaren speelt binnen de nucleaire sector en stralingsbescherming. Zo organiseert de ANVS op donderdag 7 juli een bijeenkomst met verschillende organisaties over de onderwerpen uit het Koersdocument.