Herbenoeming ANVS-bestuurder Marco Brugmans

Marco Brugmans, bestuurslid van de ANVS en plaatsvervangend bestuursvoorzitter, is door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, herbenoemd voor een termijn van 5 jaar, tot 2027. 

Vergroot afbeelding Portretfoto van Marco Brugmans met achter hem uitzicht op Den Haag.
Beeld: ©Rijksoverheid
Marco Brugmans

Ruim een half jaar na de start van de ANVS als organisatie, in 2015, is Marco Brugmans bestuurslid van de ANVS. Samen met toenmalig voorzitter Jan van den Heuvel, vormde hij het tweehoofdig bestuur. Van den Heuvel werd in 2020 opgevolgd door voorzitter Annemiek van Bolhuis. Binnen het bestuur is Brugmans verantwoordelijk voor de vergunningen die de ANVS verleent en Van Bolhuis voor het toezicht.

ANVS-voorzitter Annemiek van Bolhuis: “Met alle ontwikkelingen, zoals de voornemens van het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales in ons land, ben ik extra verheugd dat Marco Brugmans voor een tweede termijn aanblijft als bestuurder. Met zijn jarenlange ervaring en kennis op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, dragen we zo ook zorg voor continuïteit, die gezien alle ontwikkelingen, alleen nog belangrijker is geworden. En ik weet dat ik namens alle ANVS-collega’s spreek, als ik zeg dat we uitkijken naar de samenwerking met Marco voor de komende periode.” 

Marco Brugmans: “Ik zet me onverminderd graag en met volle overtuiging in voor de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ANVS. Onze jonge organisatie ontwikkelt zich verder door. En met de ontwikkelingen in de productie van medische isotopen en in kernenergie, is (voorbereiden op) vergunningverlening door de ANVS er alleen maar boeiender op geworden.”

Over de ANVS

Eén van de onderdelen van het stelsel van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is een onafhankelijke autoriteit (regulator). Dat is in Nederland de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen en stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. De autoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), hierdoor kunnen beslissingen over de veiligheid onafhankelijk worden genomen. 

Benoemingen bij de ANVS

Het bestuur van de ANVS wordt gevormd door de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Benoemingen voor een zbo als de ANVS, kennen sinds 2022 een termijn van 4 jaar, eerder was dit 5 jaar. De benoeming van Brugmans valt in een overgangsperiode en daarom is zijn benoeming tot 2027. 

Het (her)benoemen van de bestuursleden van de zbo ANVS is een verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van IenW. Onderdeel van het benoemingenbeleid van IenW is ook een evaluatie van de eerdere benoemingsperiode, ook kan een bestuurder voor maximaal twee termijnen benoemd worden.