Dit speelde er bij de brand in Dongen

Op 5 augustus was er brand in een gedeelte van een militair complex aan de Kanaalstraat in Dongen. Omdat deze plek van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) een vergunning heeft van de ANVS, riep dit vragen op. Wat voor stoffen waren daar aanwezig? Waren die radioactief? En hoe zit het dan met de veiligheid bij een brand? Dit is wat er speelde.

Geen radioactieve stoffen in brand

Als er een incident is met radioactieve stoffen, moet een vergunninghouder dat ons meteen laten weten. In dit geval kregen we geen melding, omdat er geen radioactieve stoffen worden opgeslagen in het gebouw waar de brand was. Bij een ongeluk of gebeurtenis met radioactieve stoffen, krijgen we zo’n melding wel. Daarna beoordelen we wat de risico’s zijn en wat er nodig is om voor een veilige situatie te zorgen. Soms doen we dat samen met de brandweer of andere hulpdiensten.

Strenge veiligheidseisen

Deze aanpak staat in de vergunningen die wij verlenen. Iedereen die iets wil doen met radioactieve stoffen en ioniserende straling, heeft daarvoor toestemming nodig van de ANVS. Bij een vergunningaanvraag letten we op bepaalde veiligheidseisen, zoals de brandveiligheid van de opslag. Nadat we de vergunning hebben verleend, controleren we of deze veiligheidseisen ook worden opgevolgd. Bijvoorbeeld tijdens een inspectiebezoek.

Vergunning voor apparatuur

Er waren geen radioactieve stoffen in het gebouw waar de brand was, maar het LCW heeft wel een vergunning voor handelingen met radioactieve stoffen. Die vergunning hebben ze moeten aanvragen voor de meet-, analyse- en kalibratieapparatuur die ze gebruiken. Die kan namelijk radioactieve stoffen bevatten.

Onderzoeken met straling

De radioactieve stoffen zitten bij deze apparatuur in een omhulsel. We noemen dit ‘ingekapselde bronnen’. In dit geval gaat het om stoffen als cesium-137 en kobalt-60 die ioniserende straling uitzenden, zoals gammastraling. In dit geval is dat nuttig: het LCW kan daardoor materiaalonderzoek (radiografie) doen. Bij vliegtuigen en helikopters kijken ze bijvoorbeeld of de lasnaden nog goed zijn. Essentieel voor de veiligheid voor wie deze voertuigen gebruikt.