Goedkeuring aanpak radioactief afval NRG

Op 19 september 2022 hebben wij NRG’s plan van aanpak goedgekeurd voor de verwerking en afvoer van nucleair afval. NRG is gevestigd in Petten. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 oktober 2022 bezwaar maken tegen dit besluit.

Veilige afvoer en verwerking

NRG heeft op 30 juni 2022 het nieuwe plan aanpak aan de ANVS voorgelegd. Het Radioactive Waste Management Programme 2022 gaat over de verwerking en afvoer van radioactief afval. NRG produceert met de Hoge Flux Reactor (HFR) verschillende isotopen voor medische toepassingen, zoals de behandeling van kanker.

Omdat de ANVS vergunningverlener en toezichthouder is in Nederland, hebben wij het plan van aanpak getoetst aan de eisen voor nucleaire veiligheid en de gevolgen voor mens en leefomgeving. Wij kwamen tot de conclusie dat NRG verder kan met de beschreven aanpak. NRG moet vóór 1 juni 2025 weer een nieuw plan van aanpak uitwerken, zoals vastgelegd in de vergunning. Ook moet NRG ons in de tussentijd inlichten als zij iets veranderen aan hun werkwijze.

Lees het besluit

Tot en met 31 oktober 2022 kunt u ons besluit bekijken. Als u belanghebbende bent, kunt u tot en met 31 oktober ook een bezwaar indienen tegen dit besluit. Stuur dan een bezwaarschrift met daarin:

  • De datum;
  • Uw naam;
  • Uw adres;
  • Waarom u bezwaar maakt;
  • Uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift vervolgens naar: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Zet op de envelop dat het om een bezwaar gaat.

Besluit geldt vanaf 1 november

Normaal gesproken gaat het besluit in vanaf 1 november 2022; de dag na de bezwaarperiode. Dit gebeurt niet als iemand een ‘verzoek voor voorlopige voorziening’ heeft ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met zo’n verzoek voorkomt u dat een besluit ingaat, totdat de Afdeling bestuursrechtspraak een beslissing heeft genomen over uw verzoek. Voor het verzoek betaalt u griffierecht.

Doet u een verzoek voor een voorlopige voorziening bij de Raad van State? Dan is het handig om de ANVS dit te laten weten in uw bezwaarschrift.

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant. Of bekijk het Radioactive Waste Management Programme 2022, openbaar gemaakt in het Woo-besluit van 12 augustus 2022.