Denk mee over aanpassing Kernenergiewet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) roept iedereen op om via een internetconsultatie mee te denken over een wijziging van de Kernenergiewet.

Smartphone

Waarover kunt u meedenken?

De verantwoordelijkheid voor het beleid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is in 2020 overgedragen van de ANVS naar de Directeur-Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) van IenW. De voorgestelde wetswijziging legt dit nu ook officieel vast in de Kernenergiewet.

Taken ANVS

De ANVS houdt de taak om de minister van IenW te adviseren over het beleid en de wet- en regelgeving over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS doet dit op basis van haar specifieke kennis en deskundigheid op deze terreinen. De voorgestelde wijziging heeft geen gevolgen voor de overige wettelijke taken van de ANVS.

Meedenken kan tot en met 19 december 2022

U kunt tot en met 19 december 2022 meedenken over alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop via de website internetconsultatie.nl. Denk mee over de aanpassing van de Kernenergiewet.