Prof. dr. ir. Genserik Reniers benoemd als lid Raad van Advies

Hoogleraar veiligheid en gevaarlijke stoffen aan de TU/Delft, Genserik Reniers, is benoemd tot lid van de Raad van Advies van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Zijn benoeming gaat in per 1 januari 2023 en geldt voor een periode van 5 jaar.

Prof. dr. ir. Genserik Reniers
Beeld: ©TU Delft
Prof. dr. ir. Genserik Reniers

Continu veiligheid verbeteren

"Het blijvend continu verbeteren van veiligheid via onder andere slimmer samenwerken, meer transparantie, meer dynamische risicobeoordelingen, meer integratie van veiligheid en beveiliging, zijn essentieel in een veranderende maatschappij met grote uitdagingen. Ik kijk ernaar uit om met de collega’s van de Raad van Advies en de ANVS mee te denken en te reflecteren over hoe toezicht de nucleaire en stralingsveiligheid verder kan verbeteren," zegt Genserik Reniers.

Reniers is ook professor aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universiteit Antwerpen, beide in een kleine deelaanstelling. In zijn onderzoek richt hij zich onder meer op: risicomanagement, domino-effecten (escalerende ongevallen) in de procesindustrie, industriële veiligheid en beveiliging, integratie van veiligheid en beveiliging en dynamische risicobeoordelingen.

Gevraagd en ongevraagd advies

"Als ANVS hebben we de Raad van Advies ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies in te kunnen winnen van onafhankelijke deskundigen," zegt Annemiek van Bolhuis, bestuursvoorzitter ANVS. "Met prof. dr. ir. Reniers verrijken we onze adviesraad met zijn specialistische internationale expertise over industriële veiligheid en beveiliging en we kijken dan ook uit naar de samenwerking."

Samenstelling Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies worden benoemd op persoonlijke titel en zijn expert op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, industriële veiligheid, beveiliging, toezicht en handhaving en openbaar bestuur.

Met de benoeming van prof. dr. ir. Reniers bestaat de Raad van Advies uit: prof. mr. dr. Femke de Vries (voorzitter), Jan Bonjer, dr. Jeff Lafortune, prof. dr. Hildegarde Vandenhove en prof. dr. Bibi van den Berg.

Meer informatie

Lees ook de officiële benoeming in de Staatscourant.