Internationaal Atoomenergie Agentschap voert missie uit bij kerncentrale Borssele

Internationale experts van het Internationaal Atoom en Energieagentschap (IAEA) concluderen dat EPZ, de exploitant van de Nederlandse kerncentrale Borssele, goed in staat is om de operationele veiligheid en betrouwbaarheid van de kerncentrale te waarborgen.

Kerncentrale Borssele

De 12 internationale experts van het IAEA bekeken op uitnodiging van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de dagelijkse bedrijfsvoering van de kerncentrale Borssele en bezochten de centrale van 23 januari tot 9 februari 2023.

Bevindingen en aanbevelingen

Het IAEA-team concludeert een aantal positieve zaken en doet een aantal aanbevelingen. Het team vindt bijvoorbeeld dat EPZ een goed programma heeft voor verouderingsbeheer. Het team geeft ook een aantal aanbevelingen mee om verder te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van stralingsbescherming.

Vervolg

EPZ zal de aanbevelingen oppakken. De ANVS zal de opvolging ervan monitoren. Ook zal de ANVS het definitieve rapport bestuderen en vergelijken met haar eigen bevindingen, om te zien of daar nog andere lessen uit te trekken zijn. De ANVS is van plan het IAEA te vragen om binnen twee jaar opnieuw langs te komen bij de kerncentrale Borssele in een zogenoemde follow-up-missie. Dan kunnen de internationale deskundigen vaststellen hoe opvolging is gegeven aan de aanbevelingen en suggesties.

Het definitieve IAEA-rapport is vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

Achtergrond

Het bezoek van de internationale experts is een internationale missie: Operational Safety Review Team (OSART). De laatste keer dat het IAEA een bezoek in het kader van OSART bracht aan de kerncentrale Borssele was de follow-up-missie in 2017 na de missie van 2014. 

Tijdens deze missie kijken de experts van het IAEA naar de operationele veiligheid van de kerncentrale en vergelijken deze met de eisen voor het veilig functioneren die het IAEA hanteert. De operationele veiligheid is alles wat te maken heeft met het dagelijks functioneren van de kerncentrale. 

Als toezichthouder in Nederland nodigt de ANVS regelmatig teams van internationale experts uit. Voor de ANVS belangrijk, want op deze manier blijven wij ons toezicht ontwikkelen en het stelsel van nucleaire veiligheid verbeteren.

Wat IAEA doet tijdens een missie

Het missieteam is tijdens het bezoek in gesprek gegaan met medewerkers van de vergunninghouder Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Daarbij gaan ze bijvoorbeeld in op het management, de procedures en de veiligheidscultuur.

De missie is daarmee breder dan alleen een onderzoek naar de technische veiligheid, waarbij alleen gekeken wordt naar de veiligheid van de techniek van kernenergie en bijvoorbeeld de veiligheid van het maken, bewerken of verwerken van splijtstoffen. In deze missie komen ook alle randvoorwaarden voor het veilig functioneren van de kerncentrale aan bod.

Hier zien wij als toezichthouder ook op toe en het is voor ons extra waardevol als een andere onafhankelijke organisatie haar visie deelt.

Kijk voor het persbericht en voor meer achtergrondinformatie op de website van het IAEA.