Besluit aanwijzing LRQA Nederland B.V. als keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

LRQA Nederland B.V. is door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) aangewezen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur.

LRQA Nederland B.V. heeft een aanvraag ingediend bij de ANVS om nucleaire drukapparatuur te mogen keuren. Dit gebeurt tijdens het ontwerp en de fabricage, maar ook op het moment dat de apparatuur in gebruik wordt genomen en tijdens het gebruik daarna.

De ANVS heeft op 14 februari 2023 besloten LRQA Nederland B.V. aan te wijzen als keuringsinstelling. Dit doet de ANVS op;basis van artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in samenhang met de Regeling nucleaire drukapparatuur. Het besluit van de ANVS is 2 jaar geldig.

Lees het besluit

Tot en met 28 maart 2023 kunt u ons besluit bekijken via de kennisgeving in de Staatscourant. Als u belanghebbende bent, kunt u tot en met 28 maart ook een bezwaar indienen tegen dit besluit. Stuur dan een bezwaarschrift met daarin:

  • De datum
  • Uw naam
  • Uw adres
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift vervolgens naar: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Zet op de envelop dat het om Bezwaar aanwijzing LRQA Nederland B.V. gaat.

Besluit geldt vanaf 14 februari 2023

Het besluit is ingegaan op 14 februari 2023. Dat is het moment waarop de ANVS de brief met het besluit naar LRQA Nederland B.V. heeft gestuurd. Wie een bezwaarschrift indient, kan ook een ‘verzoek voor voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met zo’n verzoek kunt u ervoor zorgen dat een besluit niet geldt totdat de Afdeling bestuursrechtspraak een beslissing heeft genomen over uw verzoek. Voor het verzoek betaalt u griffierecht.

Doet u een verzoek voor een voorlopige voorziening bij de Raad van State? Dan is het handig om de ANVS dit te laten weten in uw bezwaarschrift.

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant