Inspraak mogelijk op milieueffectrapportage levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3

Inwoners van Nederland kunnen tot en met 31 mei 2023 een reactie geven op de plannen van de Belgische regering om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden.

vlag België
Beeld: ©ANVS

Openbare raadpleging

Om dat te kunnen doen moet de Belgische regering de wet op de kernuitstap aanpassen. Daarom heeft de Belgische overheid een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en is een openbare raadpleging gestart.

Milieueffectrapportage

In het MER zijn de gevolgen van het langer openhouden van de kerncentrales beschreven. Na de raadpleging zal de Belgische overheid een wetsontwerp indienen bij het Belgische parlement. De ANVS is de milieueffectrapportage aan het bestuderen. Wij zullen onze bevindingen zo spoedig mogelijk in een quickscan op onze website publiceren. 

Inwoners van Nederland hebben inspraak volgens het Verdrag van Espoo, dat gaat over grensoverschrijdende milieueffecten. Daarmee is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak voor Nederlanders.

De kerncentrale van Doel ligt op ongeveer 6 kilometer van de Nederlandse grens. Die van Tihange op ongeveer 40 kilometer.

Niet sluiten in 2025, maar in 2037

België heeft in 2022 besloten om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 open te houden tot 2037. Dit wil de Belgische regering om te zorgen dat er voldoende energie in het land beschikbaar blijft. Deze twee kerncentrales zouden in 2025 sluiten. 

ANVS bestudeert milieueffectrapportage

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland. Daarom bekijkt de ANVS op basis van het MER wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radiologische gevolgen kunnen zijn van het langer openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.

De ANVS heeft geen officiële rol in de beoordeling van en het toezicht op nucleaire installaties in België. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft dit ook niet voor de Nederlandse installaties.

Inzage en inspraak

Inspraak is mogelijk tot en met 31 mei 2023 via de website internetconsultatie.nl. Daar kunt u reageren op de consultatie. U vindt er het MER en achtergrondinformatie over de procedure.