ANVS jaarplan: inkijk in werkzaamheden 2023

Wilt u weten wat de ANVS dit jaar zoal gaat doen? Ons jaarplan biedt u een inkijkje. We delen ons jaarplan zodat u weet hoe wij onze wettelijke taken uitvoeren. Hiermee zorgen we ervoor dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland blijven voldoen aan de hoogste eisen. 

Internationale kritische blik

Bij het werken voor de samenleving hoort ook dat we kritisch naar ons eigen werk kijken én laten kijken. We nemen in 2023 deel aan 3 internationale missies. Internationale experts bezoeken Nederland en de ANVS.

Deze internationale experts bekijken hoe we in Nederland omgaan met nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging. Eén van de missies staat in het teken van veilig beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen.

Naast het stelsel kijken de experts ook naar het werk van de ANVS. Naar wat goed gaat en wat we beter kunnen doen. Dergelijke internationale missies zijn belangrijk, en in het licht van de nucleaire ambities van het kabinet zo mogelijk nóg belangrijker. In het jaarplan 2023 leest u meer over de 3 internationale missies.

Thema-inspecties toezicht: nucleaire installaties en stralingstoepassingen

Ook in 2023 voeren we weer thema-inspecties uit. Bij de nucleaire installaties onder meer naar digitale beveiliging, weerstand tegen sabotage en weerstand tegen diefstal. Ook starten we met het toezicht tijdens de bouw van PALLAS: de nieuwe reactor voor de productie van medische isotopen.

En in ons toezicht op stralingstoepassingen zijn we actief in zoveel mogelijk branches: van ziekenhuizen, tandartsen, dierenartsen, schrootbedrijven tot aan producenten van radiofarmaca.

Kennissessie voor en met de Veiligheidsregio’s

In samenwerking met de Veiligheidsregio’s zijn we in 2023 gestart met een serie speciale kennissessies over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Zo delen we kennis en expertise en kunnen we goed ingaan op vragen uit de regio’s.

Publicatie jaarplannen

De ANVS heeft in 2022 het Koersdocument 2022-2025 gepubliceerd. Het jaarplan 2023 is een verdere uitwerking van deze koers. De ANVS zal ook komende jaarplannen publiceren via anvs.nl. Voor vragen over ons werk kunt u contact met ons opnemen via onze website.