ANVS-bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis benoemd tot co-voorzitter van de International Gender Impact Group Nucleair

ANVS-bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis is benoemd tot co-voorzitter van de Gender Champions Impact Group on Gender Equality in Nuclear Regulatory Agencies. Deze internationale werkgroep van bestuurders van nucleaire toezichthouders en internationale organisaties zoals het IAEA heeft als doel gendergelijkheid en diversiteit binnen de eigen organisaties en ook de nucleaire sector als geheel te vergroten. Een thema dat hoog op de agenda van de ANVS staat en waaraan wij op deze manier ook internationaal een extra bijdrage willen leveren.

Vrouwen in de nucleaire sector aantrekken en behouden

Meer diversiteit zorgt voor meer scherpte, innovatie, creativiteit en betere besluitvorming. Daarom is het ook in de nucleaire sector belangrijk de diversiteit te vergroten en ervoor te zorgen dat ondervertegenwoordigde groepen mee kunnen doen. Vrouwen zijn nog steeds een grote minderheid in de nucleaire sector, ook bij de toezichthouders. En dat wil de Gender Impact Group veranderen. Dat doet zij onder andere door goede én minder goede ervaringen uit te wisselen en door onderzoek naar beleid om vrouwen in de nucleaire sector aan te trekken en te behouden. Ook helpt zij bij het creëren van een werkomgeving waarin diversiteit omarmd wordt. Daarnaast zorgt de Gender Impact Group ervoor dat jonge vrouwen een goede opleiding kunnen krijgen op nucleair gebied.

“Elk talent telt”

Annemiek van Bolhuis neemt het co-voorzitterschap over van Rumina Velshi (voorzitter van de Canadese toezichthouder). In het bestuur zit ook Rafael Mariano Grossi (Directeur-Generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap).

Annemiek van Bolhuis: “Gendergelijkheid en gelijke kansen zijn belangrijk omdat ze onze organisaties, en dus ons werk, beter maken als we een diverse en inclusieve organisaties zijn. Onze organisaties moeten een afspiegeling zijn van de samenleving waarvoor we werken. We weten allemaal dat dit niet vanzelf gaat. Om te zorgen voor verandering is erover praten niet genoeg. Wij hebben invloed en moeten daarom zelf de verandering zijn. Het is aan ons allemaal om daar een bijdrage aan te leveren. Als nieuwe co-voorzitter zal ik me daar de komende jaren voor blijven inzetten.”

Beeld: ©ANVS

Bevorderen diversiteit een belangrijk speerpunt van de ANVS

Binnen onze organisatie hechten we veel waarde aan diversiteit en inclusie. De ANVS staat daarom voor een veilige werksfeer. We bevorderen samenwerking en het onderlinge vertrouwen binnen de organisatie en we stimuleren de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap, diversiteit en inclusiviteit.

We willen er ook aandacht aan geven in onze samenwerking met andere organisaties. Dat doen we bijvoorbeeld door onderwerpen internationaal op de agenda te zetten. Zo werken we samen met de Belgische toezichthouder FANC en de Franse toezichthouder ASN om te onderzoeken hoe we een gender-inclusief wervingsbeleid kunnen voeren. Ook willen we bijdragen aan goede opleidingen. De ANVS neemt in 2023 ook deel aan een werkgroep van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) die gaat over HR en gendergelijkheid.