Definitieve vergunning voor nieuwbouw COVRA

De ANVS verleent de definitieve vergunning voor de realisatie van het Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG). Deze vergunning is voor de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp (Zeeland). In het MOG kan laag- en middelradioactief afval worden opgeslagen. Vanaf 3 juni 2023 kunt u deze definitieve vergunning bekijken. Ook is het mogelijk om tegen deze vergunning beroep in te dienen bij de Raad van State.

Doel van het MOG

COVRA vroeg op 5 augustus 2022 een vergunningswijziging op grond van de Kernenergiewet bij ons aan. Deze vergunning heeft COVRA nodig voor de oprichting van het MOG. In het nieuwe opslaggebouw kan afval in stapelbare containers worden opgeslagen, waarmee het transport en de opslag van afval efficiënter wordt. Met het MOG kan COVRA ook andere soorten afvalstromen ontvangen, dan in bestaande gebouwen. Ook is het MOG geschikt voor afval dat COVRA nu al ontvangt, en dat in de toekomst mogelijk anders wordt verwerkt of verpakt.

Invloed op de omgeving

COVRA heeft een milieueffectrapport (MER) gemaakt om de gevolgen van het opslaggebouw voor de omgeving in kaart te brengen. Dit rapport stuurde de stichting mee met de vergunningaanvraag. De Commissie m.e.r. heeft een advies gegeven over dit rapport. Naar aanleiding van dit advies is de informatie over ongevalsscenario’s aangevuld. Ook is uitgebreider beschreven hoe COVRA de verplichte tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie meeneemt in het ontwerp van het MOG. Daarnaast adviseerde de commissie om een actuelere stikstofberekening te laten uitvoeren. De ANVS oordeelt nu dat de informatie voldoet aan het advies van de commissie.

Reacties op de ontwerpvergunning

Van 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning en het milieueffectrapport (MER) voor het MOG. Er zijn in totaal 4 reacties van burgers, een belangengroep en COVRA zelf bij ons binnengekomen. In de reacties kwamen onder andere vragen naar voren over het nut van het MOG, alternatieven en de gevolgen voor de natuur. Deze vragen hebben wij beantwoord en er zijn een aantal voorschriften aangepast.

Bekijk de vergunning online, in Heinkenszand of in Den Haag

De definitieve vergunning en de aanvulling op het MER kunt u vanaf 3 juni 2023 inzien. Dat kan op verschillende manieren:

  • Bekijk de definieve vergunning oprichting MOG op onze website.
  • Bij de ANVS: Koningskade 4 te Den Haag. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 070-348 73 64.  U kunt bellen tussen 10.00 en 12.00 , of tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
  • Bij Gemeente Borsele: Stenevate 10, 4451 KB, Heinkenszand.

Beroep indienen tot en met 17 juli 2023

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend. Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State en daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Lees er meer over in de officiële kennisgeving.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over de vergunning en stukken die erbij horen? Bel dan met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via 088 489 05 00.

U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een bericht naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van ‘Vraag over vergunning COVRA’.

Beeld: ©COVRA
Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG).