Internationale experts onderzoeken stelsel nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland

De IRRS-missie is begonnen. De komende 2 weken krijgen Nederland en de ANVS een team van internationale experts namens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) op bezoek, als onderdeel van een zogeheten missie. In deze zogeheten Integrated Regulatory Review Service (IRRS)-missie onderzoeken de experts of het Nederlandse stelsel van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming voldoet aan de internationale standaarden. Ze kijken dan bijvoorbeeld naar de organisatie van het toezicht, de vergunningverlening en naar de wet- en regelgeving.

Beeld: ANVS

Veiligheid op een hoog niveau houden

Het onderzoek van de experts is voor Nederland een manier om bestaande regels en praktijken op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming onder de loep te nemen en te verbeteren. Het team bestaat uit 20 mensen uit 16 landen: van Canada tot Australië.

Europese wetgeving verplicht lidstaten om minstens één keer per 10 jaar een zelfevaluatie uit te voeren en deze te laten toetsen door een internationale expertgroep. Het IAEA organiseert een IRRS-missie die helpt bij deze toetsing.

Vorige missie leidde tot oprichting ANVS

Dit is de tweede keer dat Nederland een IRRS-missie ontvangt. De eerste keer was in 2014 en in 2018 werd een vervolgmissie gehouden. Uit de eerste missie kwam naar voren dat in een land met een nucleaire installatie het toezicht voldoende onafhankelijk geregeld moet zijn. Vervolgens is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) opgericht.

De experts kijken naar het stelsel, en daarom ook naar het werk van de ANVS. Naar wat goed gaat en wat we beter kunnen doen. Dergelijke internationale missies zijn altijd belangrijk, en in het licht van de nucleaire ambities van het kabinet zo mogelijk nóg belangrijker.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangt namens Nederland de missie. De ANVS voert de missie uit. Naast de ANVS zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook betrokken.

Werkwijze

Een IRRS-missie begint met een zelfevaluatie. Inhoudelijk deskundigen van de ANVS, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vullen van tevoren diverse vragenlijsten in over verschillende thema’s en maken daar een rapport van. De uitkomsten van de vragenlijsten vergelijkt het IAEA met de internationale standaarden van het IAEA.

De internationale experts komen vervolgens naar de ANVS om vragen te stellen over dit rapport en het gesprek aan te gaan. Ook gaan ze op bezoek bij een ziekenhuis, bij de kerncentrale in Borssele, het reactorinstituut in Delft (RID) en de Centrale Opslag voor Radioactief Afval (COVRA) om de uitwerking van het stelsel op verschillende plekken te onderzoeken.

Aanbevelingen

De experts verwerken hun bevindingen tot een rapport met aanbevelingen en suggesties voor Nederland. Op vrijdag 16 juni worden de aanbevelingen uit het rapport gedeeld. Het rapport wordt ook naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd. Wij nemen de voor ons relevante aanbevelingen op in onze jaarplannen. Hierover rapporteren we 4 jaar later. Dan komt een zogeheten IRRS Follow Up-missie langs om te kijken in hoeverre de aanbevelingen zijn opgepakt.